Wyjaśnij w jaki sposób powstają kwaśne deszcze

Pobierz

Powstają one w wyniku spalania: ropy naftowej, węgla kamiennego, gazu ziemnego.. Kiedy na biegunie południowym zapada noc polarna formuje się nad nim bardzo stabilny i regularny wir .Kwaśne deszcze powstają nad obszarami, gdzie atmosfera jest zanieczyszczona SO 2 i tlenkami azotu, pochodzącymi np. z dużych elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel czy ze spalin samochodowych.. Opady i osady atmosferyczne na Ziemi.. Wyjaśnij, w jaki sposób zwiększona emisja gazów cieplarnianych przyczynia si .Stan powietrza w Polsce Polska zajmuje niechlubne, trzecie miejsce w zanieczyszczeniu powietrza na świecie, gdyż krajowa energetyka oparta jest na węglu, który jest paliwem uciążliwym dla środowiska.Minusem są też wadliwe technologie spalania i brak skutecznych instalacji oczyszczających.. Kwaśne deszcze, które spadają do zbiorników wodnych są zagrożeniem dla zwierząt w nich .Wyjaśnij czym są i w jaki sposób powstają: a) dziura ozonowa b) efekt cieplarniany c) kwaśne deszcze Proszę o około 5 zdań do każdego podpunktu, ma się znaleźć czym są i jak powstają, inne odpowiedzi zgłaszam xD Daję NAJ!Źródłem kwaśnych deszczów zagrażających zarówno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery.. Atmosferą nazywamy gazową powłokę otaczającą Ziemię.. Opad suchy w postaci tlenków - głównie siarki - łączy się z wodą zazwyczaj na wilgotnych powierzchniach roślin, budowli i powierzchni wód.Kwaśne opady to zjawisko powodujące degradację środowiska przyrodniczego, przyczyniają się do tego tlenki niemetali, które dostają się do atmosfery np. SO 2, NO 2, CO 2. ..

Indeks górny 3.Wyjaśni mi ktoś w jaki sposób powstają kwaśne deszcze?.

Do źródeł naturalnych zaliczamy wybuchy wulkanów, a do sztucznych - spaliny węgla brunatnego i kamiennego.a) kwaśne opady - tlenek siarki (IV), tlenek węgla (IV), tlenek azotu (III) i tlenek azotu (IV) rozpuszczają się w wodzie deszczowej i w postaci kwaśnych opadów wracają na Ziemię, niszcząc środowisko przyrodnicze, a także zabytkowe budowle.. Wejdź na mój profil na Instagramie: organizmach powstają w wyniku ich wysiłków i dążeń w odpowiedzi na zaistniałą potrzebę • ewolucja odbywa się na poziomie osobniczym • używane narządy ulegają rozwojowi i doskonaleniu, a nieużywane uwsteczniają się i zanikają (długa szyja żyrafy jest wynikiem ciągłego wysuwania głowy w kierunku wysokoW atmosferze wieją wiatry, które roznoszą zanieczyszczone gazami, w tym freonami, powietrze po całej kuli ziemskiej, także nad obszary Antarktydy, mimo iż znajduje się ona najdalej od terenów będących źródłem emisji (USA, Europa).. 3, czyli przedstawia masę pary wodnej w 1 m.. Powietrze atmosferyczne w najniższych przypowierzchniowych warstwach zawiera przeważnie pewne ilości pary wodnej.. W porównaniu ze zmniejszającym się zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki zwiększa się znacznie udział tlenków azotu w zanieczyszczeniu powietrza.Odpowiedź: a)Kwaśny deszcz - opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwasowym..

SZYBKO NA JUTRO MAM.Wyjaśnij czym są i w jaki sposób powstają: a) kwaśne opady 10 zdań b) efekt cieplarniany 10 zdań c) dziura ozonowa 10... - MidBrainartDziura ozonowa - co to jest?

Deszcze takie powstają na skutek połączenia się kropel wody wraz ze wchłoniętymi z powietrza/atmosfery gazów takich jak: tlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenku węgla, chlorowodoru oraz pozostałych szkodliwych dla środowiska substancji.. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorów, dwutlenku siarki, tlenków azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo.Opad mokry powstaje wskutek pochłaniania przez znajdującą się w powietrzu parę wodną gazowych zanieczyszczeń powietrza, przede wszystkim tlenku siarki (IV), tlenków azotu i tlenku węgla (IV).. Ponadto dwutlenek azotu powoduje także zjawisko smogu fotochemicznego.1.. Przyczyny mają podłoże naturalne oraz sztuczne.. Jeśli jest ona wyrażona w g/m.. Tlenki te reagują z wodą tworząc opady o kwaśnym odczynie.wyjaśnij czym są i w jaki sposób powstają: a) kwaśne opady 10 zdań b) efekt cieplarniany 10 zdań c) dziura ozonowa 10 zdań d) smog 10 zdań Łącznie 40 zdań.. Wszystkie te gazy, które czynią wodę kwaśną, dostają się do powietrza np. w wyniku spalania zanieczyszczonego paliwa.kwaśne deszcze - opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników …Powstawanie kwaśnych deszczy jest skutkiem wielu czynników, najczęściej jest to wynik wybuchów wulkanów, pożarów lasów czy nadmiernych wyładowań atmosferycznych..

Główną przyczyną powstawania kwaśnych deszczy jest spalanie paliw, środki transportu oraz produkcja przemysłowa.Kwaśne deszcze pojawiają się w wyniku dużego zanieczyszczenia powietrza.

Składa się ona z mieszaniny gazów zwanej powietrzem, czyli azotu - 78%, tlenu - 21% oraz 1% innych takich jak dwutlenek węgla, argon, neon, hel, metan, krypton, wodór, para wodna i aerozol.W powietrzu się utlenia, a w połączeniu z wodą tworzy kwas siarkowy odpowiedzialny m.in. za powstawanie kwaśnych deszczy; tlenki azotu - są trujące dla organizmów żywych.. Najwięcej zanieczyszczeń emitują elektrownie, elektrociepłownie, spalanie węgla w .. Question from @Aletyt - Szkoła podstawowa - Biologia.. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji wisko po raz pierwszy opisał w roku .Kwaśne opady- są to opady o kwaśnym odczynie, powstające w wyniku pochłaniania przez krople wody rożnych zanieczyszczeń powietrza tworząc tzw. kwaśny desz.. Jej zawartość w powietrzu nazywamy wilgotnością.. Kwaśny deszcz tworzy się także podczas zanieczyszczenia powietrza, które zamienia się w smog.Kwaśne deszcze powstają w wyniku łączenia się kropelek wody z gazowymi zanieczyszczeniami powietrza.. Źródłem emisji związków azotu są: pojazdy silnikowe elektrownie węglowe rolnictwo.. Mogą przyczyniać się do uszkodzeń płuc i powstawania chorób nowotworowych..

Zmiany te mogą być przynyną globalnego ocieplenia.Kwaśne deszcze zazwyczaj powstają w miejscach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu.

Efekt cieplarniany - podwyższenie temperatury planety oraz duża ilość gazów cieplarnianych w atmosferze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt