Wypisz skutki polityki kolonialnej

Pobierz

Zazwyczaj kolonizacja polegała zatem na opanowaniu danego terytorium bez użycia siły, czasem jedynie zdarzały się przypadki zbrojnej aneksji.4.Skutki polityki kolonialnej.. Dochody finansowe z kolionii(podatki).Zmniejszyło się bezrobocie.. Europa Zachodnia, a z opóźnieniem, także Austro-Węgry i Rosja weszły na drogę industrializacji.. Skutki polityki kolonialnej oraz konflikty kolonialne Kamil Kubiak Źródło: Google grafika Wystąpienie mahdystówDziedzictwo kolonialne Kolonializm nie tylko pozostawił w Afryce niezatarty ślad, ale wręcz nadał jej dzisiejszą formę, narzucił kulturę i administrację europejską, przyczynił się do rozwoju infrastruktury, oświaty, systemu ochrony zdrowia itd.Kolonializm Na ukształtowanie się dzisiejszej politycznej mapy świata duży wpływ miał okres istnienia wielkich imperiów kolonialnych, zapoczątkowany w epoce Wielkich Odkryć Geograficznych.. Sytuacja ta musiała prowadzić do konfliktów.Zapoznaj się z powyższym tekstem źródłowym i zaznacz, jakie różnorodne korzyści z prowadzenia polityki kolonialnej wymienia ekonomista i publicysta francuski Pierre Leroy-Beaulieu.. Skutki negatywne: -powstanie kolonii.. źródło: sciaga.plSkutki gospodarcze- pojawiły się nowe towary do handlu, przez co gospodarka kraju posiadającego kolonie mogła szybciej się rozwijać.. W czasach kolonializmu rozpoczęto pogłębione badania naukowe nad zwyczajami innych kultur, co stanowiło początek nowoczesnej etnologii i antropologii..

⇒ Koszty polityki kolonialnej były wysokie.

-odkrycie nowych lądów.. Pierwszym etapem była próba zmiany sposobu zarządzania poprzez wprowadzenie systemu mandatowego.. W początkach XIX wieku w wyniku kolonizacji, mocarstwa Europejskie zdobyły w świecie dominującą pozycję.. Terytoria mandatowe.Imperium brytyjskie - imperium kolonialne obejmujące dominia, kolonie, protektoraty, terytoria mandatowe i inne terytoria zależne należące do Wielkiej Brytanii lub przez nią zarządzane.. ⇒ Gdy rozpoczęła się rywalizacja o kolonie pomiędzy różnymi państwami, nagle w koloniach trzeba było trzymać silną armię oraz rozbudować administrację.. Prace proszę wysłać no mojego e-meila.Skutki pozytywne: dla Europy - odkrycia geograficzne rozpoczęły okres podbojów kolonialnych, dominowała w nich początkowo Portugalia i Hiszpania, chociaż można też dostrzec próby Anglików, Holendrów i Francuzów np. Jean Cabot (Anglik) i Francuz Jacques Cartier (Francus) dali początek podboju Ameryki Północnej.Skutki polityki kolonialnej.. 5.Konflikty kolonialne.. Budowano linie kolejowe.. -napływ do Europy złota i srebra.. Kulturalne-Postępowała urbanizacja, dochodziło do przemian społecznych, rozpowszechniała się religia.Negatywne skutki kolonializmu: Na terenach Afryki, Indii oraz Chin wybuchały liczne bunty przeciwko panującym Europejczykom: powstanie sipajów, wojny burskie, powstanie Mahdiego w Sudanie, powstanie "bokserów", powstanie tajpingów w Chinach, wojny opiumowe.W całej polityce kolonialnej istota rzeczy sprowadzała się do tego, że państwa europejskie posiadały znaczną przewagę gospodarczą, organizacyjną i wojskową w stosunku do krajów kolonizowanych..

Pozytywne skutki: -zmiana dróg handlowych.

Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach: walejdota kto to walejdota kto to cytaty charakteryzujące marlowa dzieci natury test odpowiedzi pola hanna krall streszczenie rene magritte balkon maneta opis opisz stosunek Raskolnikowa do ludziWymień konsekwencje polityki kolonialnej dla państw imperialnych i krajów kolonizowanych.. U szczytu swojej potęgi było największym imperium w historii świata i .Kolonializm nie był wcale w XIX w. zjawiskiem nowym.. Opisz imperium brytyjskie.. Napisane przez M. Kozak-Bajor.. Na podstawie poniższej wypowiedzi lorda Horatio Kitchenera, określ, jakie postawy Europejczyków wobec ludności Indii ona reprezentuje.. Praca domowa: Wypisz najważniejsze konflikty kolonialne w Afryce i w Azji.. Administracja kolonialna zakazywała starodawnych, barbarzyńskich obyczajów i prowadzenia krwawych wojen plemiennych..

AnswerNaturalnym stało się, że Japonia zaczęła, podobnie jak państwa europejskie, dążyć do ekspansji kolonialnej.

-upadek państw i cywilizacji indiańskich.. Jednak na początku wieku XX nie było już właściwie terenów nieskolonizowanych.. Rozwinęło się z kolonii i placówek handlowych zakładanych przez Anglię pomiędzy końcem XVI a początkiem XVIII wieku.. -rozwój nowych upraw w Europie.. Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na jego gruncie swojej kultury i obyczajów.Skutki XIX-wiecznej ekspansji kolonialnej.. Pozaeuropejskie ludy stykały się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie techniki i medycynySkutki polityki kolonialnej Bywało, że rządy kolonialne przyczyniały się do wzrostu poziomu cywilizacyjnego podbitych krajów.. Zazwyczaj kolonizacja polegała zatem na opanowaniu danego terytorium bez użycia siły, czasem jedynie zdarzały się przypadki zbrojnej aneksji.Pierwszorzędnym skutkiem gospodarczym europejskiej ekspansji kolonialnej była rewolucja cen potęgowana przez zwiększenie się dostępności surowców.. Możliwość uzyskania zatrudnienia i odłożenia oszczędności.W całej polityce kolonialnej istota rzeczy sprowadzała się do tego, że państwa europejskie posiadały znaczną przewagę gospodarczą, organizacyjną i wojskową w stosunku do krajów kolonizowanych..

Skutki XIX-wiecznej ekspansji kolonialnejZnaczenie kolonializmu europejskiego dla Europy i terytoriów kolonialnych.

* Wojny opiumowe 1857 Powstanie sipajów Polityka kulturalna i religijna Here are some extra assets : FEEL FREE TO COPY & PASTE THEM!. Po pokonaniu w 1905 roku Rosji, Japonii udało się sięgnąć po kolonie takie jak Korea, czy Formoza.. Sprzyjała temu wymiana kapitałowa i wzbogacenie się europejczyków.Pozytywne i negatywne skutki polityki kolonialnej (z perspektywy obu stron) Skutki dla krajów kolonialnych: - wzrost znaczenia państw kolonialnych (budowa "drugich imperiów kolonialnych" przez Wielką Brytanię i Francję, dołączenie Niemiec do grona mocarstw) - włączenie do kultury europejskiej elementów kolonialnychPozytywne skutki kolonializmu: Europejczycy poznawali nowe ludy oraz kultury.. Na podstawie Internetu .Proces dekolonizacji, czyli likwidacji systemu kolonialnego, nabrał tempa po II wojnie światowej, ale jego początków można się dopatrywać już w okresie międzywojennym.. Na podstawie tekstów źródłowych, odpowiedz na pytania.. Jakie zmiany zaszły w koloniach?. Japończycy posiadali także swoją strefę wpływów w Chinach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt