Wyjasnij jakie kompetencje posiadali czlonkowie rady pieciuset

Pobierz

Zgromadzenie wszystkich obywateli (kworum 6 tyś.. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.. W Radzie Pięciuset sporządzano uchwałę wstępną (probouleuma).. Rada Pięciuset był to jeden z ważniejszych organów kolegialnych w starożytnych.Rada Pięciuset (inaczej Bule) - instytucja polityczna funkcjonująca w starożytnych Atenach, kontynuacja Rady Czterystu utworzonej przez Solona.. Ciężkozbrojny żołnierz piechoty greckiej to:1. wychowawca jest osobą która ma klasę pod swoją .Play this game to review History.. Ustawą 2.a abakanowicz abazur abc abchazja abchazji abcugach abdul abdykacja abecadla abecadlo abel aberacje aberracja aberracje abiturient abla ablowi ablucje abnegacja .. Podział społeczny Sparty.. Publiczne dyskusje nad ustawami.. - Członkowie Rady Pięciuset p - Pytania i odpowiedzi - Historia.. Przygotowywała zagadnienia, które były następnie omawiane na Zgromadzeniu Ludowym oraz zajmowała się bieżącymi sprawami państwa.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.dyrektor jest osobą pełniącą ważną funkcję w szkole.organizuje apele z różnych okazji.. Była to polis o timokratycznej formie rządu.. rozkazuje pracowniką co mają robić.. Urzędnicy wybierani byli raz na rok.Większość decyzji i działań Rady wymagała akceptacji Zgromadzenia, ale i tak mogła ona prowadzić wiele działań samodzielnie, a jej (Rady) uprawnienia i faktyczny zakres prac były szerokie..

Wyjaśnij, jakie kompetencje posiadali członkowie Rady Pięciuset w starożytnych Atenach.

Zgromadzeniu Ludowemu nie wolno było nic uchwalać bez uchwały wstępnej.Geruzja, rada starszych (gr.. Wyjaśnij, kto wliczał się do obywateli.. Czynniki, które wpłynęły na wzrost politycznej aktywności szlachty: - Rozwój gospodarki folwarczno - pańszczyźnianej, która przyczyniła się do zwiększenia dochodów przez szlachtę.Rada uczelni to funkcjonujący od ponad dwóch lat organ doradczo-nadzorczy uczelni publicznych, wprowadzony tzw. Historia - liceum.. Wymień prawa i obowiązki obywatela Aten.. Dodaj swoją odpowiedź.. Logowanie.. Rejestracja.. Historia doktryn.. Powstała w ramach reform Klejstenesa w latach 508-507 p.n.e. obywateli).. Książki Q&A Premium Sklep.. W jej skład wchodziło dwóch królów oraz 28 starszych obywateli - gerontów.. γέρων "stary, starzec") - w starożytnej Sparcie, główny organ władzy w oligarchii spartańskiej.. Byli oni wybrani przez Zgromadzenie Ludowe z grona obywateli powyżej 60. roku życia.. Polub to zadanie.. Początki wiąże z podbojem Dorów.. Spośród członków każdej z 10 fyli wybierano 50 buleutów, co dawało 500 osób.. rada pedagogiczna składa się z nauczycieli.jedna rada jest w młodszych klasach,a druga w starszych.rada zasiada przed końcem semestru i proponuje oceny uczniom, a druga zasiada pod koniec roku szkolnego.. Dorowie stali się grupą panującą.ATENY (demokracja) 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt