Wpisz takie słowa aby powstały zdania o przeciwnym znaczeniu

Pobierz

ładna - dobry - czytelne - WZÓR: winna - niewinna 28.. Przy niektórych odpowiedziach należy użyć więcej niż jedno słowo.. Potem zjadła śniadanie.Połącz wyrazy napisane tym samym kolorem tak, aby powstały zdania z informacjami.. W drugim zdaniu podkreśl jak najwięcej liter oznaczających spółgłoski.. wg Ewamlynek.27.. Napisz podkreślone w zdaniach litery na właściwych .Dopisz do podanych wyrazów, wyrazy o znaczeniu przeciwnym.. KARTA PRACY Pozdrawiam, E.P.. 1a Dopasuj przymiotniki z ramki do właściwych opisów osób.. Wszystkie są w czytance!. Zamień zapisane zdania tak, żebyś to ty mówił o wykonywanej przez siebie czynności.. Najpierw poszła do łazienki.. Mama got_____ pyszny obiad, ja zaś smar_____ chleb masłem.W napisanych niżej zdaniach jest 12 błędów.. Pełni funkcję .. Dopisz wyrazy zawierające ó niewymienne o znaczeniu przeciwnym do podanych dół zgoda krzywy punktualny odważny wcześn - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. Zmień szyk wyrazów tak, aby podane zdania złożone przydawkowe były poprawne.. Do każdego wyrazu dobierz wyraz o znaczeniu przeciwnym (nie) przyjaciel .Zad 1 Wybierz wyrazy lub napisz własne odpowiedz , tak aby powstały prawdziwe zdania o tobie .. Podkreśl głoski, które się wymieniają.. Wyjaśnij ich znaczenia.. Do podanych niżej przymiotników dopisz rzeczowniki tak, aby powstały wyrażenia o znaczeniu przenośnym..

Wpisz takie słowa , aby powstały zdania o przeciwnym znaczeniu.

dodanie przedrostka nie- do wyrazów o przeciwnym znaczeniu, np. niski - niewysoki, mały - nieduży Takie wyrazy są bliskie znaczeniowo, ale nie są jednoznaczne.. Wyrazy o bliskim, podobnym znaczeniu to synonimy.wyrazy o znaczeniu przeciwnym Koło fortuny.. Jeżeli któreś pytanie jest zbyt trudne, to omiń je i przejdź do następnego.W odpowiednie miejsca schematu wpisz różne czasowniki, tak aby powstały zwroty o znaczeniu podobny do czasownika zanotować.. Wyrazy o szkole Koło fortuny.. Pobierz wszystkie strony 51-100 w FlipHTML5.Połącz rzeczowniki z czasownikami tak, aby powstały zdania: Kucharka trenuje.. Na końcu włożyła buty i wyszła z domu.. Dopisz do podanych wyrazów takie słowa pokrewne, aby zachodziła wymiana r na rz, zwróć uwagę na wskazówki w nawiasach.. Ola wstała rano.. Czytaj bardzo uważnie.. 1.I :( :( hate maths / horror films / .. 2.I :( :( can't stand .pick_polska_mova_pl_2_slobodyana został opublikowany przez 2 w dniu 2016-02-29.. Uzupełnij brakujące słowa tak, aby powstały zwroty związane z podróżowaniem.. To samo zrób z literą d, używając do tego zielonej kredki.. Ułóż wiersz w taki sposób, aby wyrazy układały się w kształt węża.Może być roślina albo innego zwierzęcia.Tylko nie jeża i choinki,takie są już w podręczniku.Proszę pomóżcie mi to na jutro 9.00.Dopisz właściwe zakończenia tak aby powstały słowa o podanym znaczeniu..

Utwórz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

Jakie nowe państwa powstały w wyniku zmian politycznych w Europie pod koniec XX wieku .Masz przed sobą różnego rodzaju zagadki.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 EDUKACJA Polski.. w zdaniu.. Mówiłam, że w teorii brzmi to skomplikowanie .. Wpisz je do zeszytu wraz z tłumaczeniami ( słowniczek, str. 81).. Uczeń szyje.. Klasa 8 język polski.. Es ist sehr.. 1 Zobacz odpowiedź ReklamaPowstałe wyrazy będą bliskoznaczne, ale nie będą jednoznaczne.. Gdzie jest podmiot i i orzeczenie i tp.. Do podanego związku frazeologicznego dobierz frazeologizm o znaczeniu przeciwnym.. Sportowiec uczy się.. Napisz, jakie haslo utworzyly litery w zaznaczonych kratkach.. Potem przepisz do zeszytu!. Odpowiedź - nazwę, jaką uznasz za najlepszą, wpisz na linii oznaczonej kropkami po prawej stronie pytania.. Często takie wyrazy mają rolę eufemizmów, słowo niemądry jest słabsze znaczeniowo niż słowo głupi .Jest to bardzo logicznie zbudowana sieć słów i ich znaczeń.. Krawiec gotuje.. Przysłówek - nieodmienna część mowy, określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy.. Nie jest to jednak takie skomplikowane, jeśli porównasz przykłady: "Ich wasche mich.". 3.Bardzo dokładnie i uważnie przeczytaj teraz informacje!.

Napisz dwa wybrane zdania z ćwiczenia 1.

Tzn. określająca czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek.. Przeczytaj wersję flipbooka pick_polska_mova_pl_2_slobodyana.. W pierwszym zdaniu podkreśl wszystkie litery ozna - czające samogłoski.. Wpisz w okienka liczby od 1 do 4.. Napisz, jaki wyraz jest przeciwieñstwem wyrazu "witaj" 4. Podaj jeszcze jedna pare wyrazów o przeciwnym znaczeniu.Unit Unit.. Klasa 4 Lekcja 20.03.2020 Temat: "New stars".1.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń.. 2009-04-06 18:01:26 Do kazdego wyrazu dopisz wyraz o znaczeniu przeciwnym słoneczny 2014-02-07 08:43:10 Wypisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym .. W odpowiednie miejsca schematu wpisz różne czasowniki, tak aby powstały zwroty o znaczeniu podobny do czasownika zanotować.połącz zwroty o przeciwnym znaczeniu .. W podpunktach 2-5, z dwóch możliwych odpowiedzi wybierz tę, która prawidłowo Cię opisuje, i wpisz j Odpowiedź na zadanie z Steps plus IV.. Potrafimy wybierać słowa o bliskim znaczeniu (np. "duży", "ogromny", "wielki", "obszerny") lub pary wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych (np. "duży" - "mały").. ( Nie myję brata, siostry czy psa .5.. 2 Zobacz odpowiedzi Reklama Odpowiedź 4.3 /5 114 Użytkownik Brainly 1. satt 2. nicht 3. süss 4. lecker Źle, same słowa nie wystarczą dobrze jest, przeciez w poleceniu jest "wpisz takie SŁOWA"Wpisz takie słowa, aby powstały zdania o przeciwnym znaczeniu..

Utwórz według wzoru wyrazy o znaczeniu przeciwnym do podanych.

Ćwiczenie 52 Uzupełnij brakujące zakończenia w wyrazach w zdaniu poniżej.. 2009-10-24 15:04:55Uzupełnij zdania 9.1.-9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. PRZYKŁAD: ładny - piękny - brzydki szybki - nagły - wolny Jeśli nie przyjdzie Ci do głowy jeden wyraz jako antonim lub synonim to napisz zwrot, składający się np. z dwóch lub trzech słów.Napisz zdania do ilustracji.. Zapamiętaj!Napisz zgodnie z prawdą zdania get up 12 lutego 2021 20:30 Wypracowania Odpowiedzi SweetyGirl2229 rozwiązanych zada .. Policz, ile razy wystąpiły litery p i d: zabawa • zasypka • zabytek • zakład • zbierać • zakraplacz zawody • zebra • zupa • zapora • piasek • biegać • pismoZadanie 1.. W ramach przygotowania do egzaminu wykonaj zadania na dołączonej karcie pracy.. Smutny Powolny Brudne DuŽa Ciemny PóŽno Twardy Zie LuŽny , obszerny Stare Krzywo 2.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych .dopisz do podanych wyrazow wybrane z ramki wyrazy o podeobnym znaczeniu.. Oznacza to, że przysłówek jest określeniem czasownika.. NP. anielski- anielski spokój, anielska cierpliwość a) biały- b) cielęcy- c) ciepły- d) czarny- e) gruby- f) młody g) piękny- h) zimny- i) złoty- j) żelazny- Zadanie 2 Wykorzystaj kilka przykładów z poprzedniego ćwiczenia i ułóż krótki .Mówiąc w skrócie, tam gdzie czasownik odnosi się do pomiotu w zdaniu, wtedy jest w Akkusativie.. Question from @Jakubptak00 - Szkoła podstawowa - PolskiPrzysłówek - jak sama nazwa wskazuje, jest wyrazem stojącym przy słowie, czyli przy czasowniku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt