Jak napisać streszczenie logiczne cke

Pobierz

Schemat analizy problemowej zależy od tematu wypowiedzi, rozpatrywanej tezy oraz treści porównywanych utworów.. Są one zbędne przy dobrym streszczeniu.. Schemat punktowania: wymagania egzaminacyjne dla streszczenia.. Odwołać się do całej lektury - popisać się jej znajomością, ale nie streszczać całości, koncentrując się na problemie z tematu np.: zło rodzi zło.przekazanie w zwięzły sposób treści tekstu, uwzględniające tylko najważniejsze wydarzenia, tematy czy zagadnienia.. Nie kopiuj fragmentów z podanego tekstu.. Na wstępie odnotuję krótko różne podejścia, ponieważ pokazują one, że badacze koncen ‑ trują się na cechach streszczenia z różnych punktów widzenia.Pobierz plik jak_napisać_streszczenie_na_maturze już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC.W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału.. Może pierwszy punkt wydaje się Wam banalny ale jeżeli nie zrozumiemy tekstu, który czytamy, to nie jest możliwe poprawne wykonanie streszczenia.Ponadto streszczenie powinno być logicznie spójne i mieć liczbę słów zgodną z określoną w poleceniu (od 40 do 60).. stwierdzenia poparte przykładami.. Postaw na dokładność i rzetelność informacji zamieszczonych na naszej stronie dzięki zweryfikowanym przez eksperta pomocom edukacyjnym!Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C. Streszczenie jako derywat od tekstu oryginalnego tworzone jest metdtodą: a) skrótu lub/i b) uogólnienia lub/i c) przekładu z jednego systemu pojęciowego na inny lub/i d) opisu metatekstowego..

Jak napisać dobre streszczenie.

Musisz je opowiedzieć własnymi słowami.. Streszczenie piszemy po to, aby po jakimś czasie na jego podstawie przypomnieć sobie, o czym opowiadało dane dzieło.. 52 Poprawno ść rzeczowa 74 Zamysł kompozycyjny 69Zobacz, czego będzie szukał w Twoim streszczeniu egzaminator i spróbuj samodzielnie teraz napisać dosłownie 3-4 zdania, skupiając się na tekście.. Leciały tak ponad wodą w stronę gór, gdzie schroniła się już cała grupa żółwi.. Uczniowie najczęściej decydują się na analizę linearną, czyli omówienie najpierw jednego utworu, potem drugiego i .Matura 2017 z języka polskiego - sprawdź sugerowane odpowiedzi.. Przeczytaj przed egzaminem kilka przykładowych streszczeń podanych na stronie CKE.3.. 2014/2015 ( dostępny na stronie CKE) znaczy to: przedstawić logicznie powiązane argumenty, czyli .. Cel główny: kształcenie umiejętności pisania streszczenia.. Streszczając pamiętaj, by określić , jaki jest temat tekstu, jaki jest stosunek autora do omawianego problemu, jak autor argumentuje, jakie wysuwa wnioski.Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną.. Egzamin maturalny z języka polskiego, w części pisemnej, w terminie głównym na poziomie podstawowym zostanie przeprowadzony 4 maja 2021, a na poziomie rozszerzonym 10 maja 2021 r. Z kolei część ustna odbędzie się 19 - 21 maja 2021 r. POZIOM PODSTAWOWY..

streszczenie.

Następnie oceń go samodzielnie i dopiero wtedy kliknij kartkę z przykładem podaną na dole.. Więcej o kryteriach oceny rozprawki z Informatora CKE.. Bowiem inne, mądrzejsze żółwie, kiedy tylko zauważyły, że poziom wody zaczyna wzrastać, natychmiast wyruszyły w góry.Narzędzia, jakimi dysponujesz: streszczenie, charakterystyka, opis, opowiadanie - masz ich użyć, aby się zaprezentować jak najlepiej.. Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki.Temat: Jak napisać dobre streszczenie?. Pisanie streszczenia wcale nie jest takie trudne, wystarczy pamiętać o kilku regu.Hejka!Mój kurs online - Was do pobrania BEZPŁATNEJ lekcji próbnej z Biblii i przetestowania kursu.Notatki z lektur ogwiaz.Żółw uchwycił za nią i z głośnym szumem skrzydeł gęsi wzniosły się w powietrze.. Zapraszamy do lektury J. 1.Przeczytaj tekst ze zrozumieniem.. Sporządź schemat argumentacji (teza, argumenty, dowody).. Zachowaj porządek chronologiczny tekstu, który streszczasz.. W 2005 roku pytania o logiczną strukturę czytanego tekstu mogą pojawić się w teście.Jak napisać?. 7.czy zdecydujemy się na zapis planu tekstu, kolejne stadium stanowi redakcja streszczenia.. dopuszczalne w grach (i).typu, przy jednoczesnym zaniedbywaniu pisania streszczeń logicznych..

3 p.Jak napisać tytuł artykułu po angielsku?

Oto przykład argumentu:powinno zawierać najważniejsze, podstawowe wątki; powinno stanowić kwintesencję streszczanego dzieła; powinno być obiektywne; powinno przedstawiać wydarzenia w kolejności chronologicznej.. Ty - jako autor streszczenia - powinieneś być w tekście absolutnie niewidoczny, Ogranicz się do 2-3 stron maszynopisu, w zależności od długości dzieła, jakie streszczasz, We wstępie wspomnij o autorze i tytule dzieła, które streszczasz.Chcę wam pokazać jak poprawnie napisać streszczenie na maturze z polskiego.. Pisz krótko, zwięźle i rzeczowo.. Poradnik (materiał przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych).napisania streszczenia logicznego, tzn. spójnego tekstu o określonej długości, odtwarzającego logiczny układ tekstu czytanego (teza, argumenty, przykłady dowodzące trafności argumentów, wniosek).. Zrób plan streszczenia - uwzględnij sens tekstu źródłowego i dokonaj selekcji informacji.. Należy sprawić, by streszczenie było:Według Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego od r. szk.. Cele operacyjne: Uczeń: wie, czym jest streszczenie, potrafi nazwać najważniejsze cechy dobrego streszczenia, rozumie pojęcia: temat i remat, wskazuje i nazywa błędy w przykładowych streszczeniach,według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia tez ę lub hipotez ę, dobiera argumenty, porz ądkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod wzgl ędem użyteczno ści w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustruj ące wywód my ślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie)..

Jak przygotować i napisać interpretację.

Aby zrobić dobre streszczenie należy: uważnie przeczytać tekst wyjściowy;Streszczenie jest napisane przy użyciu czasu przeszłego, lub jest mieszanką różnych czasów.. Zobacz arkusze z zadaniami z CKE.Streszczenie jest przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin na‑ ukowych - logiki, bibliologii, lingwistyki, tekstologii, dydaktyki.. Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.. Nie przytaczaj dialogów.. Schemat 1.. Poradnik (materiał przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych).. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, PWN, Warszawa 2009, s. 301.Poniżej przedstawiamy krótki instruktarz - jak wykonać prawidłowo streszczenie.. Od tekstu do tekstu streszczenia 4.. Język streszczenia powinien być prosty, przejrzysty i konkretny.. streszczania logicznego zostało przygotowane przez redakcję serwisu na podstawie tekstu wykorzystanego przez CKE w teście czytania ze zrozumieniem.. Streszczenie logiczne to spójny tekst, odtwarzający logiczny układ czytanego tekstu.argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie).Interpretacja porównawcza powinna mieć formę rozprawki, to znaczy, że musi zawierać tezę oraz argumenty.. Aby przekazać jak najwięcej informacji w tytule najlepiej jest stosować się do kilku zasad pisania tytułów, które pomogą go skrócić.Streszczenie to krótkie, zwięzłe przedstawienie treści utworu literackiego, filmowego czy teatralnego, artykułu z prasy lub rozdziału podręcznika.. Tytuł powinien być krótki, a zarazem zachęcający i treściwy.. Streszczenie.. Krok 4.. Na podstawie własnego schematu napisz streszczenie logiczne nie przekraczające 100 .Nawet bardzo dobre streszczenie, które będzie za długie, spowoduje niepotrzebną utratę punktów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt