Napisz opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści

Pobierz

(podręcznik, str. 269 - 270) Proszę przeczytać tekst w podręczniku (str. 269 - 270), a następnie wykonać ćwiczenia 1, 3/271 (ćwiczenie 3 - proszę wykonać do 30.04.2020 r. i wysłać do sprawdzenia).Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy to forma wypowiedzi, w której należy się odwołać do utworu wskazanego w temacie wypracowania.. Pamiętaj, że Twoja praca powinna zawierać 200 słów.. Jest to właściwie pierwsze, co poznajemy wchodząc do szkoły podstawowej i coś, co będzie się za nami ciągnąć przez osiem lat podstawówki (bądź śledziło nas tam przez 6 lat, a następnie czyhało na nas w gimnazjum).Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?. Opowiadanie napisz w zeszycie i wyślij zdjęcie do sprawdzenia do poniedziałku do godz.18.00.. Przeanalizuj przykładowe opowiadanie.. Napisz współczesną wersję przypowieści "O miłosiernym Samarytaninie" .. Zapoznaj się z przydatnym słownictwem oraz z informacjami mówiącymi o tym, jak należy napisać .Przeczytaj przypowieść o synu marnotrawnym i napisz opowiadanie o jego losach.. Opublikowano: 15 maj 2020.. Przeanalizuj informacje o komponowaniu opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści - podręcznik strona 269.. - ćwiczenia.. Zwróć uwagę na poszczególne elementy : 3.. W każdym numerze omawiamy inną formę wypowiedzi wymaganą do egzaminu gimnazjalisty lub sprawdzianu ósmoklasisty.77% Daniel Defoe "Robinson Crusoe" - opowiadanie odtwórcze..

(Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści).

Dzień dobry!. Opowiadanie na podstawie mitu lub przypowieŠci Przydatne stowa, na przykd: rozpoczynajace opowiadanie:Napisz opowiadanie twórcze na podstawie mitu, w którym przedstawisz dalsze losy pary bohaterów.. Do zobaczenia!. Dokładnie przypomnij sobie treść utworu oraz określ jego cechy gatunkowe.. Przed przystąpieniem do pracy zapoznajcie się ze wskazówkami w załączniku oraz w podręczniku s. 269.Na podstawie wybranej przypowieści biblijnej ułóż opowiadanie osadzone we współczesnych realiach Studia w wielkim mieście - na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym.. Zastanów się nad zadaniem 8 str. 271 z podręcznika.Szóstoklasiści już niebawem stworzą kolejną formę wypowiedzi pisemnej - opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. TEST JUŻ ODBYŁ SIĘ .. Przeanalizuj informacje o komponowaniu opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści.. Samouczek Wskazanie tematu opowiadania Był szary, listopadowy .Szóstoklasiści już niebawem stworzą kolejną formę wypowiedzi pisemnej - opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. Temat 1.. O placówce; Historia; Sekretariat; Dyrekcja; Kadra; NowościTemat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. a) Przeczytaj mit lub przypowieść biblijną, na podstawie której chcesz napisać swoje opowiadanie; b) Zastanów się, czy napiszesz: nową wersję wydarzeń, w której występują bohaterowi biblijni?Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści - ćwiczenia..

Czym jest opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

Opowiadanie Jest to forma wypowiedzi, którą zna każdy.. 2013-09-04 16:34:54; Napisz opowiadanie z punktu widzenia jednej z postaci występującej w przypwieści o synu marnotrawnym 2012-09-19 15:10:58; Napisz opowiadanie wzorujące się na przypowieści o synu marnotrawnym,ale rozgrywajaca sie współcześnie.. 3.JAK NAPISAĆ WSPÓŁCZESNĄ WERSJĘ BAŚNI, LEGENDY, MITU LUB PRZYPOWIEŚCI ?. W gruncie rzeczy utrzymywali ze sobą kontakty od najmłodszego .- jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy - s. 216-217; - jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści - s. 269-271; - jak napisać charakterystykę - s. 35-37; - jak opisać przeżycia wewnętrzne - s. 70-72.. Proszę wybrać losy Syzyfa albo Demeter.. Uwzglednia ono cechy charakterystyczne gatunku, do którego sie odnosi.. Opowiadanie odtwórcze.. Opowiadanie należy napisać w zeszycie przedmiotowym.. Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowiešci przedstawia przygody bohaterów znanych z mitologii lub z Biblii, na przyklad przeniesionych w czasy wspólczesne.. Mieszkali w niewielkim miasteczku i prowadzili mały sklepik.Więcej wskazówek i podpowiedzi, jak napisać opowiadanie twórcze, znajdziesz w VICTORZE 5/2019.. Proszę również o zrobienie zad..

...Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.

materiały do e-nauki przed lekcją online.. Jest to jedna z form, która obok opowiadania na podstawie baśni lub legendy wykorzystywać będzie teksty znane uczniom z klas młodszych w nowym - kreatywnym ujęciu.JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE TWÓRCZE?. To nawiązanie może polegać na przedstawieniu dalszego ciągu przygód z udziałem znanych bohaterów lub napisaniu nowej wersji baśni lub legendy.Przykładowe opowiadanie twórcze Napisz opowiadanie o tym, jak dzięki spotkaniu z Małym Księciem w Twoim życiu pojawił się przyjaciel.. Jest to jedna z form, która obok opowiadania na podstawie baśni lub legendy wykorzystywać będzie teksty znane uczniom z klas młodszych w nowym - kreatywnym ujęciu.Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?. Ustnie udziel odpowiedzi na zad.. W wypracowaniu wykaż, że do­ brze znasz utwór Antoine'a de Saint-Exupery'ego.. 2.Opowiadanie, w którym przyklad zycia codziennego opowiada o postępowaniu trzech sług z "Przypowieści o talentach".. Zapoznaj się z zasadami redagowania opowiadania: 2..

2010-10 ...Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?

Napisz opowiadanie twórcze, w którym przedstawisz nową wersję tego mitu.Temat: Piszemy opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. Prace zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły.. 78% Losy Małego Księcia - opowiadanie odtwórcze; 73% Opowiadanie - czym jest opowiadanie, struktura, jak napisać, analiza przykładowych opowiadań.Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.22.04 - 24.04.20 współczesne JAK ZREDAGOWAĆ OPOWIADANIE TWÓRZE?. Cookies Strona używa Cookies.. Poniższa prezentacja służy przypomnieniu, co to jest opowiadanie.Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?. Pamiętaj o budowie opowiadania oraz o limicie słów (minimum 100).. Pamiętaj, że podstawę Twojego wypracowania stanowi konkretny tekst literacki: baśń, legenda, mit lub przypowieść.. Moi Drodzy, Waszym zadaniem jest napisanie opowiadania twórczego na podstawie poznanego mitu lub przypowieści.. Wymyśl inne (nowe) wersje znanych mitów.. Zapoznaj się z definicją- opowiadania twórczego na podstawie mitu czy przypowieści zamieszczonej w podręczniku na stronie 269./ przepisz ją do zeszytu.. Jest to forma wypowiedzi, w której przedstawia się przygody bohaterów znanych z mitologii lub z Biblii np. przeniesione w czasy współczesne.Język polski Klasa VI maj Temat: Jan napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?. Twoja praca po­ winna liczyć co najmniej 200 słów.. Trzech przyjaciół spotkało się na zakończeniu roku szkolnego w ostatniej klasie gimnazjum.. Zapoznaj się z treścią i konstrukcją wzorcowego opowiadania twórczego (Opowiadanie twórcze).. Patrząc na zamieszczone obrazki spróbuj opowiedzieć współczesną wersjęjęzyk polski 20: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści .. Byli najbliższymi sobie kolegami z tego samego sąsiedztwa.. JAK NAPISAĆ OPOWIADANIE TWÓRCZE NA PODSTAWIE MITU LUB PRZYPOWIEŚCI?. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.. Pozdrawiam!Ważne: na wykonanie testu masz czas do godz. 15.00, ponieważ muszę sprawdzić i wprowadzić wyniki na platformę.. 1, 3, 4, 6 z podręcznika.. Państwo Kowalscy mieli dwóch synów.. Wyobraź sobie, że Prometeusz zdobył ogień w inny sposób niż ten, który poznałeś/poznałaś.. Pracę należy napisać na komputerze w dostępnym edytorze tekstu .Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt