Napisz trzy wyrazy w których są dwuznaki sz i cz

Pobierz

Klasa 1. różnicowanie s,z,c,dz,sz,z,cz,dż losowe karty Losowe karty.. dz, dż, rz, sz. Jest ich 6.. Witamy na stronie Szkoły Języka Polskiego w New Britain.. 2\ Zadbaj, aby czytając miało w ręku wskaźnik, którym będzie wodziło po tekście od lewej do prawej.. Zapisz w zeszycie taki wyraz, który zawiera najwięcej głosek, oraz taki, który zawiera najwięcej liter.. • Nauczyciel pyta uczniów, jaki dwuznak już znają.. RULETKA Z GŁOSKĄ CZ i SZ Koło fortuny.. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, np. wataha - watasze.. Bywa, że głoska odpowiada literze, np. w wyrazie "moneta" - jest 6 głosek i 6 liter.. 4 (napisz po śladzie, a potem samodzielnie dwuznaki cz, Cz.).Warto więc poznać zasady, które rozjaśnią, kiedy należy napisać CH, a kiedy H. CH piszemy, gdy: — w wyrazie i jego formie pokrewnej zachodzi wymiana CH na SZ: Przykłady: duch - dusza, mech - meszek, machina - maszyna.. , Podaj 3 rymy do wyrazu "dama"., Utwórz 3 słowa, w których "ukryje się" wyraz "bar"., Podziel na sylaby wyraz "sawanna".. Wymień trzy czasowniki., Podaj trzy nazwy drzew liściastych., Wymień pory roku., Wymień trzy przymiotniki., Podaj wynik mnożenia 7 * 8, Ułóż zdanie z wyrazem zamek., Wymień trzy czasowniki., Podaj nazwy trzech czerwonych warzyw., Wymień trzy rzeczowniki., Wymień różne znaczenia .1.. 1 (pokoloruj modele głoskowe), ćw.. Wzmocnienie mięśni grzbietu pozwoli wyrobić nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała.Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 różnicowanie c - cz w nagłosie wyrazów..

Oceń to zadanie: Średnia:Napisz trzy wyrazy, w których są dwuznaki "sz" i "cz".

Napisz rozprawkę w której rozważysz jakie były przyczyny samotności wybranym .. Dwuznaki to głoski składające się z dwóch liter,na przykład"sz","cz","rz".Dwuznaki są w wyrazach: .Ułóż zdanie w którym każdy wyraz zawiera jakiś dwuznak 2016-09-07 15:48:44; .. w szczególności połączenie dwóch liter oznaczające jedną głoskę, np. cz, dz, sz 1 0 .. Zapisz się Wypisz si .Ukrytą p rz ez Krysię lale cz kę znalazł ch łopiec pod cz as pracy w ogródku.. Podział głosek: .. Zapisz w zeszycie podane wyrazy z podziałem na głoski; pamiętaj o zmiękczeniach, by je zaznaczyć .. są to bardzo krótkie audycje, w których profesor Uniwersytetu Wrocławskiego wyjaśnia etymologię nazw.1 • Ćwiczenia wprowadzające dwuznaki sz, cz - wskazanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się na dane litery.. — występuje na końcu wyrazu:Dwuznaki: sz, cz, ch, rz tworzą 1 głoskę.. Wyrazów dom i chleb nie możesz wytłumaczyć innymi wyrazami (tak jak wytłumaczysz np. wyrazy: chlebek - mały chleb czy domowy - związany z domem).. Wodzenie wskaźnikiem wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową, która wpływa na sprawność procesu czytania.Uzupełnij wyrazy odpowiednimi dwuznakami: sz, cz, .. • Postaw znak X w okienkach przy zdjęciach ptaków, które wracają do naszego kraju na wiosnę.. Szum, szopa, szafa, szachy, szabla, szalik, szyba, szynka, szyja, szelki, szypułka;Odmień przez przypadki wianek, pierogi zapisz oboczności ,tematy oboczne o temat i końcówke.pliss bede wdzieczna 2021-09-18 13:07:56 Właściwości opowiadania, opisu, charakterystyki, streszczenia, sprawozdania 2021-08-17 02:03:29Porządkowanie wyrazów z SZ i CZ Sortowanie według grup..

2 (podziel wyrazy na sylaby), ćw.

Czasami jednak jedna głoska zapisywana jest za pomocą .Wymień 5 słów kończących się na "ń".. Strona Kontaktowa.. Czas na bal!. POTRZEBUJĘ WASZEJ POMOCY, PROSZĘ!. e-mail ęcznik "Szkolni Przyjaciele" str.70-71- obejrzyj obrazek, wyszukaj przedmiotów, w których nazwach słychać cz, przeczytaj tekst sylabami, Karty ćwiczeń-str.64-65 ćw.. 2.przepisz z tekstu do zeszytu jedno wybrane zdanie oznajmujące i podziel je na sylaby .. Zapisz co najmniej dwa przykłady z każdym z polskich dwuznaków.. Szukaj wyrazów z dwuznakami sz, cz Znajdź słowo.. Kiedy dłonią wykonuje gest, jakby pisał w powietrzu ciągłą linię, cały chórNapisz w dwuznaki sz, cz, Sz, Cz samodzielnie i w łączeniach.. Napisz w okienkach odpowiednie znaki: <, > lub =.które się na sznurze suszą i znak dają naszym uszom, .. Odszukaj w tekście wiersza wyrazy zawierające dwuznaki.. Wskaźnikiem może być także paluszek wskazujący dziecka.. Wykonuje ćwiczenie, w którym jest dyrygentem, a uczniowie stanowią chór.. Zapisujemy wyrazy, w których: - jest jeden dwuznak: laleczka, - są dwa dwuznaki: dżdżownica, - są trzy dwuznaki: oszczędzać, - są cztery dwuznaki: chrząszcz.. wg Ewamlynek.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 logopedia.. Ułóż do tekstu po jednym zdaniu : pytającym , rozkazującym iZapisz przykłady wyrazów, w których występują dwuznaki na początku, w środku i na końcu..

wyrazy z rz -nazwy zawodów ( -arz, -erz) Test.

Napisz literkę h, .. Znajdź w podręcniku zdanie, które jest odpowiedzią na pytanie.. Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu z obciążeniem.. , Podaj 3 rymy do wyrazu "dama"., Utwórz 3 słowa, w których "ukryje się" wyraz "bar"., Podziel na sylaby wyraz "sawanna"., Jaka dyscyplina sportowa "ukryła się" w zdaniu: Czy to tobie gitarę ukradli?, Podaj 2 wyrazy, w których są dwuznaki "sz" i "cz"., Wymień 2 słowa, które kończą się i .ZAJĘCIA KOREKCYJNO KOMPENSACYJNE - Koło fortuny.. wg Nauczycielzpasja.Istnieją jednak również wyjątki, w których te same litery nie tworzą dwuznaku i każda z nich jest czytana oddzielnie.. Pisownia oboczna c - cz występuje w czasownikach, których temat, w formie czasu teraźniejszego, temat kończy się na -cz, których końcówki osobowe to -ę, -esz, które w .człowiek-paczka-ciecz szafa-kasza-kosz chmura-rachunek-piach dżem-różdżka- rzeka-morze-talerzNapisz poradnik; Poradniki edukacyjne .. Dwuznaki to dwuliterowe oznaczenia jednej głoski.. Jedynie dwuznak ch, obecny w wielu językach, w których stosuje się alfabet łaciński (aczkolwiek .Rozsypanki online - Elementarz - Składamy wyrazy gra nr 22 (dwuznak SZ), gra nr 23 (dwuznak CZ) Rozsypanki online - Elementarz - Czytamy słowa gra nr 6 (dwuznak CZ), gra nr 8 (dwuznak SZ), gra nr 9 (dwuznaki: DZ, DŹ, DŻ oraz trójznak DZI), gra nr 10 (zmiękczenie SI/Ś), gra nr 11 (zmiękczenie CI/Ć),Wyrazy, w których CH wymienia się na SZ mucha - muszka ucho - uszko puch - puszek dach - daszek blacha - blaszka trochę - troszkę piechota - pieszo słuchać - słyszeć cicho - ciszej mech - meszek sucho - susza strach - straszyć groch - groszek duch- duszek Wyray z z CH na końcu grzech pech strach śmiech pośpiech węch zapach słuch .Podkreśl wyrazy , w których dwuznaki wymawiane są jako pojedyncze głoski ..

W języku polskim stosuje się też dwuznaki: ch, cz, dz, dz, dz, rz, sz. IV.

DAJĘ 15 PKT.. To wyrazy niepodzielne słowotwórczo - w odróżnieniu od podzielnych słowotwórczo, które możemy odnieść do innych wyrazów).Wymień 5 słów kończących się na "ń".. wg Ewamlynek.Zachęcamy do odwiedzania naszej strony 1. wypisz z tekstu do zeszytu po jednym wyrazie z każdym z dwuznaków .Napisz te wyrazy w kolejności alfabetycznej .Których dwuznaków brakuje ?. Policz kwiaty na klombach i zapisz w kratkach, ile ich jest.. Aktywność - losowanie w lipcu cz. i Koło fortuny.. Głoska od litery różni się tym, że głoskę słyszymy i wymawiamy, a literę widzimy i zapisujemy.. Podręcznik (część 2) str. 48, 49 .. W polszczyźnie są to: ch, cz, dz, dż, dź, rz, sz. Dwuznaki traktować należy jako całość, nie można ich dzielić ani czytać osobno.. Sytuacja taka zachodzi: zawsze, gdy pierwsza z dwóch liter należy do przedrostka , a druga do rdzenia wyrazu (np.Oddającą wymowę regionalną pisownię oboczną s - sz dopuszcza się w trzech parach wyrazów: sadź - szadź, seplenić - szeplenić, skarpa - szkarpa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt