Wpisz w okienka odpowiednie liczby klasa 4

Pobierz

Nawet na lekcji przyrody w klasie 4 Matlandia przydała się koleżance do ćwiczeń ze skalą.Wpisz w okienka odpowiednie cyfry.. ile centymetrów ?. Liczba ludności tego województwa wynosiła wówczas 3 400 577 (L).8.. Zapisz podaną liczbę słowami.. p.jankiewicz 2011-03-22 16:50:02 UTC #4. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh****hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhW miejsce kropek wpisz odpowiednią liczbę mieszaną (z ułamkiem nieskracalnym).. a) 2, 3, 7, 10 b) 18, 24, 28, 32 2011-09-10 14:27:18 Wpisz w okienka odpowiednie liczby zeby nierownosci byly prawdziwe 2011-09-20 19:44:31Klasa 6, ćwiczenia żółte zad 1,3 str 28 Zad 1 Wpisz odpowiednie liczby: 1 km= m, dm, .. 2013-09-09 19:15:20; Wpisz w okienka odpowiednie liczby, tak aby nierówności były prawdziwe.. 22 stycznia 2018 @Gość Cześć, rozwiązanie do tego zadania właśnie komentujesz zadania, jest ono dostępne dla użytkowników premium.Matematyka z kluczem 4 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era) Klasa: 4 szkoły podstawowej.. Znajdź je, wpisz wynik i skreśl pozostałe działania.. 2015-10-14 11:33:15 Wpisz w okienka odpowiednie liczby tak aby nierówności były prawdziwe ?. Dopóki liczby nie są równe powtarzaj krok 3, w przeciwnym razie przejdź do kroku 4.. W każdym miejscu oznaczonym kresecz-ką musisz wpisać cyfrę.. Zaznacz każdą z podanych liczb na wybranej przez siebie osi: 6, 35, 32, 25, 60, 140, 30, 52, 220, 8, 180..

Wpisz w okienka odpowiednie liczby .

Dany jest algorytm: Krok 1.. W sklepie sportowym taka sama torba kosztowała dwa razy tyle co w sklepie internetowym.. 0,6m=60cm 0,7kg=70dag 0,01t=10kg 0,02kg=20g 0,6km=600m 0,8kg=800g b) wpisz cyfry w okienka (ja nie umiałam okienek to będzie takie coś _ ) 0,1=0,10 0,20=0, 200 4=4, 000 1,40-1, 4 2,750=2, 75 8=8, 0Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zamieó ulamek niewlašciwy na liczbç mieszanq.. 2012-10-07 18:09:42; Wpisz odpowiednie liczby 2012-12-11 16:01:31; Wpisz w okienka odpowiednie liczby,tak aby nierówności były prawdziwe.. Przygotuj kredki w 6 kolorach.. zWpisz w okienka odpowiednie liczby jednocyfrowe.28= okienko * okienko 30=okienko*okienko 32=okienko*okienko35=… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Połącz kreską odpowiednie pary.. a) b) Zadanie 2 Pokoloruj odpowiednią część rysunku.. MoŽesz sobie pomóc, malu- jqc odpowiednio kola.. 2015-10-14 11:33:15głupie zal żal żal.. Podpisz liczby zaznaczone na osiach kreseczkami.. Wpisz w okienka odpowiednie liczby.. Jak zrobić te.4.. Strona 58. .. Pierwsze 6*4=24 a 24/8=3 odp; 3 .. 7. układa zdania z rozsypanki wyrazowej, przepisuje tekst drukowany, .. Każdą liczbę można wpisać tylko w jedno miejsce.. Polecenie dotyczy każdego z zadań: a), b) i c)..

Wpisz w okienka odpowiednie liczby.

Wpisz w miejsce kropek odpowiednie liczby: Aby otrzymać 4 3 bochenka chleba, trzeba podzielić go na .. równe części i wziąć .. z nich.. Wpisz wyrazy w okienka i uporządkuj je alfabetycznie.. Nastepnie wéród zapisanych liczb znajdŽ i podkrešl wyniki mnoŽenia: 3-7, 4-6, 0-8, 8-7, 5-6, 5-9.. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 5.9.2018 (13:47) - przydatność: 75% - głosów: 8Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Wpisz w okienkach odpowiednie liczby, aby otrzymana równośc była prawdziwa4 prawda / fałsz Zad.. 73 100 = 0, 7 3 7236 1000 = , 4 5 100 = 4, 0 5 94 1000 = , 9 100 = , 2 100 = , Liczby i odpowiadające im litery wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli .. Rozdziel rybki do akwariów tak, żeby w każdym było ich po tyle samo.. ile decymetrów ?. Następnie .Wpisz w okienka sąsiednie liczby.. Daje naj.Oblicz objetosc kuli o polu powierzchni rownym a) 4pi cm2 b) 16pi cm2 c) pi cm2.. Dane są dwie niezerowe liczby naturalne a i b. Krok 2.. 2013-11-27 16:14:47; Wpisz w puste miejsce odpowiednią liczbę.. Wpisz w okienka odpowiednie liczby.. 1 2 10 = 1, 4 = , 23 68 100 = 23, 68 46 100 = , Zapisz bez użycia kreski ułamkowej.. a) b) 5 3 3 4 1 _____ _____ Zadanie 3 Wpisz w okienka odpowiednie liczby oraz zaznacz na osi następujące liczby: 1 3 1 , 9 27 , 9 4 ..

Wpisz w okienkach odpowiednie liczby.

Odrabiamy.pl.. 2011-06-05 12:03:46; W każdą wolną lukę , wpisz odpowiednią liczbę.. Pokoloruj na żółto okienko z prawidłowym wynikiem.. 13 25 39 91 15 25 8324 1253 6Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Czy mogłabym prosić o pomoc w nauce?. Klasa: 4 szkoły podstawowej.. w parku posadzono 240 tulipanow w trzech kolorach, żółty .W podanych zdaniach podkreśl związki rzeczownika z przymiotnikiem,a nastepnie wpisz je w odpowiednie miejsca na parasolu str 52 zad 3 Wpisz odpowiednie słowa: 1.. 90 T 70 A 85 65 K 80 P 75 R 95 Y Odczytaj nazwę łańcucha górskiego.. 2012-04-07 17:12:18; W miejsce kropek wpisz odpowiednią liczbę.. Wpisz w odpowiednie miejsce diagramu kolejny wyraz bliskoznaczny do .Radze sobie coraz lepiej Klasa 4 Przedstaw ukamek na rysunku — zamaluj kolejno tyle czçšci kól, ile wskazuje licznik ulamka.. 4 pkt Rzeczowniki .Wiele zadań rozwiązywaliśmy wspólnie na zajęciach wyrównawczych: z uczniami klasy 4 - dla utrwalenia, a z klasą 5 - w celu powtórzenia i odświeżenia wiadomości oraz kształtowania myślenia matematycznego.. 5 6 10 0015 100 2 40 10 120 3 44 10 18 7 15 12 24 Wpisz w okienka znak < lub >.. Wpisz w okienka odpowiednie liczby.. Zadanie 4 Wstaw w okienko odpowiednią liczbę.Wpisz w okienka odpowiednie liczby 8*__=4*6 72:9=__:3..

54 Wpisz w okienka odpowiednie liczby.

Wpisz w okienka liczby od 1 do 7 tak, aby suma liczb znajdujących się w każdym z 3 kół była taka sama.. W ostatnim rzędzie zaproponuj swoje liczby.. Miejsca Mamy Dowiedz Się Razem.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.a) wpisz odpowiednie liczby.. Wykonaj działania 11 5 + 11 3 = 9 7 9 4 = 7 6 7 2 =Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego (W pn) w 2018r.. w województwie zachodniopomorskim, wiedząc, że urodziły się tam wtedy 37 864 osoby (U), a zmarło 32 467 osób (Z).. la 99 888 888 9 Uzupelnij podpisy pod rysunkami.. Następnie zapisz odpowiednie litery nad osią.. My z klasy mamy książki z nowej ery, kl III ale dzisiaj mam problem ze zrozumieniem polecenia.. Zastanów się, jakie działanie trzeba wykonać, aby rozwiązać zadanie.. Po ile okienek jest w jednym kolorze?. Każdą liczbę z zielonego kwadratu podziel przez 2.. 56 8 100 = 100 = 81 a) 21 • 10-35= 100 20 • 100 = 180 = 450 10 100 = 600 = 1300 100Ustaw odpowiednie odważniki na prawej szali , tak aby waga była w równowadze .. w kratki wpisz takie cyfry aby równości były prawdziwe .Wpisz w okienka odpowiednie liczby,tak aby nierówności były prawdziwe.. Zrzeczenie Się; wpisz odpowiednie liczby 4 km.. 4 pkt .. łączy rzeczownik z czasownikiem w określonej liczbie, 4 p.. Strona 60.. Po pewnym czasie w sklepie sportowym cenę tej torby obniżono o 37 zł, a w sklepieUzupełnij zdanie.. Na imieniny dostała 6 nowych .Wpisz w okienka odpowiednie liczby.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.wpisz w okienka odp liczby..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt