Przeczytaj pytania i odpowiedz na nie wykorzystując podane w nawiasach wyrazy

Pobierz

Jeżeli jest to konieczne, dodaj przyimek, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Cztery wyrazy/wyrażenia zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki AnswerOdpowiedz na pytania wykorzystując podane informacje w nawiasachWie heibt dein Onkel?. Uzupełnij poniższy tekst.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Jeśli Twoje pytanie nie jest w pełni ujawnione, spróbuj skorzystać z wyszukiwania w witrynie i znaleźć inne odpowiedzi na ten temat Język niemiecki.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Z ilu oddziałów składa się się muzeum?Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Nie używaj korektora.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logicznie i gramatycznie poprawnie .Uzupełnij zdania 8.1.-8.3., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. (das Schwimmba - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. Uzupełnij każdą lukę przekształcając wyraz podany w nawiasach, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdanie..

Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami, wykorzystując informacje podane w nawiasach.

Podkreśl wyrazy niepodzielne słowotwórczo: dom, kotek, koczek, las, śnieżka, noc, pies, szarak, schodzić, chleb, kot.. Spośród wyrazów/wyrażeń podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-6.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. 1 2 Unit 7 ZAKUPY I USŁUGI 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. N Liczy się przekazana informacja, szczegół wpisany w lukę.. W zadaniach zamkniętych podane są cztery odpowiedzi: A, B, C i D.. (0-4) Przeczytaj tekst.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Ułóż pytania w czasie future simple, wykorzystując wyrazy podane w nawiasach.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już .Matura 2021: Angielski rozszerzony online [Odpowiedzi, rozwiązania zadań, test, pytania z angielskiego 07.05.2018] Drugim rodzajem zadań są zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w .Przygotowując odpowiedzi na pytania, możesz skorzystać z miejsc .. Uzupełnij luki, przekształcając wyrazy w nawiasach tak, aby otrzymać logiczne .. Przepisz je, a następnie udziel na każde odpowiedzi w co najmniej dwóch zdaniach.. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zawiera 9 stron (zadania 1-11).. 1 Do any of your teachers .5 Wybierz 2 pytania z kwestionariusza ze str. 58. w podręczniku..

Uzupełnij zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.

Uwaga!. (a quarter to nine) _____ 2.When did he die?Wejdz na stronę internetową Muzeum Narodowego w Krakowie: .. ), wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Tekst jest w zalączniku.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Przypowieść o synu marnotrawnym Pewien człowiek miał dwóch synów.. Przypowieść o synu marnotrawnym Pewien człowiek miał dwóch synów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna .Przeczytaj fragment Konstytucji RP, a następnie odpowiedz na podane pytania.. Nie musisz odpowiadać pełnymi zdaniami.. _____ to get a better deal when selling your…Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, aby zachować sens zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. >> Wyrazy wyróżnione WIELKIMI literami są już wpisane poprawnie << Terroryzm stanowi jedno z istotnych zagrożeń współczesnej CYWILIZACJI.Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach: 2011-09-19 15:57:36 Przeczytaj informacje i odpowiedz na pytania ..

Następnie poszukaj na niej odpowiedzi na podane pytania.

2010-10-20 14:48:20 odpowiedz zdaniami na podane pytania : 2018-05-21 17:02:27wpisz podane związki wyrazowe do odpowiednich rubryk tabeli Odszukaj w podanym akapicie wyrażenie synonimiczne do słowa banał: Z Brunonem Schulzem kłopot jest taki: wszyscy wiedzą, że jest genialny, wszyscy mówią o jego potężnym wpływie, ale kiedy przychodzi co do czego, to kończy się na banałach, jakby miarą wielkości pisarza .N Przeczytaj dokładnie polecenie do zadania.. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł .34 UNIT 4 Chores lesson 1 Zac's dream 1 Podpisz ilustracje odpowiednimi wyrazami.. Ollie's chores Dana's chores Mum's chores 3 Uzupełnij e-mail odpowiednimi wyrazami.Uzupełnij zdania 9.1.-9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. (Musik) Prosze o szybką odpowiedź.. Exercise 2 Odpowiedz na pytania w czasie past simple, używając określeń w nawiasach..

Choose....Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania .

Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem.. N Udziel krótkich odpowiedzi w języku angielskim.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. W każdą lukę wpisz maksymalnie trzy wyrazy.Uzupełnij zdania (1.-10.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Przeczytaj tekst.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na.Uzupełnij zdanie wykorzystując wyrazy podane w nawiasach w opowiedniej formie nie zmieniaj kolejnosci wyrazów, max 4 wyrazy [you/hear].. news this morning.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. AnswerOdpowiedz na dwa pytania zamieszczone pod tekstem.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to .. fragmenty podane w nawiasach.. Znajdź inne odpowiedzi.. Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami, wykorzystując informacje podane w nawiasach.. Question from @Dzoana10513 - Gimnazjum - Język niemieckiUzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie wolno zmieniać podanychNa stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przez komisję.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. 8.1.Odpowiedz na pytania wykorzystując podane informacje w nawiasach Wie heibt dein Onkel?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt